वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, कोशी

हाम्रो बारेमा

जल जमीन तथा वनस्पति मानव अस्तित्वका लागि अपरिहार्य जलाधारीय प्राकृतिक श्रोतहरु हुन् । जल र जमीनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरिए सम्म हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा "समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली" भन्ने सपना साकार हुन सक्दैन ।नेपालको करीब ५० वर्षे लामो भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यअनुभवले के देखायो भने वैज्ञानिक एवम् सर्वस्वीकार्य वृहत् जलाधार उपागम (Basin Approach) अनुसार एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य गर्दा उपल्लोतटिय क्षेत्र र तल्लोतटिय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध (Upstream-Downstream linkages) लाई स्थापित गर्दछ जसबाट वातावरणीय सेवा शुल्क भुक्तानी (Payment for Environmental Services-PES) को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै एउटा सिंगो नदीप्रणालीलाई नै सम्बोधन गरिने भएको हुँदा जलश्रोतको उपयोग र संरक्षणमा आउन सक्ने अन्तरदेशीय मुद्दाहरु (Trans boundary Issues) समेत संवोधन गर्न तुलनात्मक रुपमा सरल हुने देखिन्छङ् ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नदीबेसिन व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी वृहत् जलाधारक्षेत्र (Basin) अवधारणा अनुसार भू संरक्षाण तथा जलाधार व्यवस्थापनका प्राविधिक सेवाहरुलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले ४ वटा वृहत् जलाधार (कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली) व्यवस्थापन केन्द्रहरु स्थापना गरि जलाधार व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू संरक्षण विभाग अन्तर्गत् २०७५ साल आश्विन २६ गते स्थापना भएको यस वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र कोशी उदयपुरले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

सम्बन्धीत विषयबस्तु बारे थप जानकारीको लागी तल दिएको शिर्षकमा क्लिक गर्नुहोस ।

कार्यक्षेत्र

प्रदेश १ को ताप्लेजुङ, पाँचथर, ईलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर, प्रदेश २ को सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, र बागमती प्रदेशको सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक गरि ४२,०९०.९० वर्ग किमी क्षेत्रफल समेटिएको २४ वटा जिल्ला यस केन्द्रको कार्यक्षेत्र भित्र पदछन् ।

लक्ष्य र उद्देश्यः

लक्ष्य

वृहत् जलाधार उपागम अनुसार दिगो तथा समतामूलक एकीकृत भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनद्वारा जनताको जिविकोपार्जन तथा समृद्धिमा टेवा पुर्याउने

उद्देश्य

 1. भूमि तथा जलको उत्पादकत्व एवम् उपयोगलाई अभिवृद्धि गर्ने
 2. विकासका पूर्वाधारहरुको सेवालाई लम्ब्याउने

कार्यनीतिः

यस केन्द्रको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि निम्नानुसारको कार्यनीति अवलम्बन गरिएको छ :
 • उपल्लोतटिय क्षेत्र तथा तल्लोतटिय क्षेत्र अन्तरसम्बन्ध स्थापन गर्ने गरि कार्य सञ्चालन गर्ने
 • सहभागितात्मक, समन्वयात्मक तथा सहकार्यात्मक तरिकाबाट कार्य सञ्चालन गर्ने
 • एकीकृत प्याकेज अवधारणा अनुरुप भू तथा जलाधार व्यवस्थापन क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने
 • अध्ययन एवम् अनुसन्धानात्मक तरिकाबाट कार्य सञ्चालन गर्ने
 • सिद्ध प्रविधि तथा नतिजालाई प्रसार गर्ने
 • वृहत् जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धि नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने

कार्यहरुः

यस केन्द्रले सम्पादन गर्ने कार्यहरु निम्नानुसारका रहेकाछन् :
 1. वृहत् जलाधार स्तरका नदी प्रणालीहरुको भूस्खलन तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्वन्धि सूचना प्रणालीहरुको तथ्यांक, जानकारीहरु तयार गर्ने ।
 2. जलाधारीय सम्वेदनशीलताको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी महत्वपूर्ण, प्राथमिकता प्राप्त र संवेदनशिल क्षेत्रहरुमा वर्गिकरण गर्ने । पहिचान भएका जलाधार, उपजलाधारहरुको वैज्ञानिक अभिलेखिकरण गरी जलाधारमा आधारित कार्यक्रम/योजना, परियोजनाहरुको नियमन एवं समन्वय गर्ने ।
 3. जलश्रोतको संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र न्यूनीकरण, भूउपयोग, भूक्षमता जस्ता पक्षहरूको पहिचान, विश्लेषण गर्दै एकीकृत व्यवस्थापकीय योजना निर्माण र कार्यान्वयन ।
 4. बाढी, पहिरो भूस्खलन जस्ता प्राकृतिक बिपतहरुको न्यूनीकरण गर्न तथा जलको शुद्धता र परिमाण (Quality and Quantity) को अभिवृद्धि गर्न योजना, रणनीति कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दै अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला हरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 5. जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत् रहेका राष्ट्रिय महत्वका आयोजना परियोजनाहरु सँग आपसि सहयोग र समन्वय कायम गर्दै वातावरण र विकास विच सन्तुलनको लागि नीतिगत तथा कार्यक्रमगत विषयहरुको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण गर्ने ।
 6. संघीय आयोजना परियोजनाहरुको नेतृत्व प्रदान गर्नुका साथै समन्वयात्मक रुपमा अन्य आयोजना परियोजनाहरुलाई आवश्यक सहयोग, सहजीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
 7. भू तथा जलाधार संरक्षण सम्वन्धि प्रविधि विकास प्रदर्शन एबं प्रसार कार्य गर्ने र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार प्रविधि हस्तान्तरण, सहयोग एवम् समन्वय गर्ने ।
 8. संवेदनशील तथा राष्ट्रिय महत्वका जलाधार व्यवस्थापन सम्वन्धि आवश्यक ज्ञान प्रविधि सीप तथा नीति तर्जुमाका लागि आवश्यक सूचना, तथ्यांक तीनवटै तहका सरकारहरुलाई उपलव्ध गराउने।
 9. संघीय नीति, ऐन, कानून, निर्देशिकाहरुको कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने ।
 10. आकस्मिक बाढी पहिरो भूस्खलन जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुको असर लाई न्यून एबं व्यस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 11. जलाधार क्षेत्र व्यस्थापनका लागि महत्वपुर्ण भूमिका निर्बाह गर्न सक्ने अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय कायम गरि एकीकृत रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्न गराउन सहयोग गर्ने ।
 12. बृहत् जलाधार स्तरीय आयोजना, परियोजनाहरु निर्माण गर्न संघिय सरकार लाई सहयोग गर्ने ।
 13. बृहत् जलाधार क्षेत्र अन्तगतका जलाधार, उपजलाधारहरुको तथ्याङ्क तथा सूचना (एटलस तयार गरि) सम्वन्धित संघिय विभागबाट स्वीकृत गराउने तथा जलाधार उपागमको आधारमा कार्यक्रम संचालन समेत गर्ने गराउने ।
 14. बृहत् जलाधार व्यस्थापन कार्यसंग सम्वन्धित अन्य संघ संस्थाहरुसंग समन्वय गरि सहयोग र सहकार्यको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने
 15. संघीय कार्यालयले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएका विषयहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने ।
 16. वृहत् जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत् रहेका ठूला स्तरका जोखिमयुक्त पहिरो, बस्तीहरु पहिचान गर्ने तथा व्यवस्थापकीय योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
 17. जलवायु परिवर्तनका कारण जलाधारीय श्रोतहरूमा परेको असरलाइ सम्वोधन गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/समानुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गराउने ।
 18. उपल्लो तटीय तथा तल्लो तटीय जलाधारक्षेत्र सम्वन्ध (Upstream-Downstream Linkage) व्यवस्थापन, उपयोग र महत्व प्रदर्शन स्थल निर्माण एवम् व्यवस्थापन गरी प्राप्त नतिजालाइ अनुसरण गर्ने

कार्यप्रारुप

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तथा सेवाग्राहीमैत्री तरिकाबाट सञ्चालन गर्न निम्नानुसारको कार्यप्रारुप (Working Modality) अख्तियार गरिएको छ ।